Generalforsamling 2021

Hermed bilag til generalforsamlingen for 2021

Indkaldelse-general-26-10-2021

Indkaldelse-general-26-10-2021-2

Beretning-2021

Forslag-2021

Vej-projektet-2-p-plads-3

1720-Grf-matr-nr-1-2020-21

Generalforsamling 2020

Denne side har aldrig været ment til andet en bilag til generalforsamlingen. Men udviklingen i skel sagen og koblingen til generalforsamlingen betyder at der her er lagt dokumenter fra sagen. Da ejerne i sagen selv er trådt frem finder jeg intet behov for at slette navne med mere. Hvis der skulle mangle en kopi af noget i sagen vil disse løbende blive lagt op.

Ps. disse dokumenter kan bære præg af stavefejl og andet godt. Det har dog aldrig været en betingelse for at side i bestyrelsen at man ikke må være ordblind eller have andre handikap. Handikap skal ikke forhindre ens deltagelse i bestyrelsen. Bestyrelsen stiller heller ikke krav om at man skal have juridisk baggrund, eneste krav er at man lader sig opstille og indgår med sin menig og arbejdskraft til de sager og andet der arbejdes med i bestyrelsen.

Bilag

Luftfoto af 1DO – billed arkiv på hjemmeside

Matrikel kort 1981 https://1do.dk/wp-content/uploads/2020/10/Mat-1DO-041981.pdf

Grundejerforeninges bilag omkring D349-355