Veje i foreningen er privat fællevej.

Foreningen skal derfor selv stå for at vedligeholde områdes veje.

Da området blev anlagt tilbage i 1980 blev alle områder bestemt for vej tinglyst som vej. Foreningen ligger inde med dele af det matriale der blev brugt som udgangs punkt for denne tinglysning af vejudlæg.

Ganske kort tid efter området blev etableret, viste det sig, at hastigheden i området var for høj. Derfor blev der i 1985 lavet et stillevej/§40 plan for området. Dette projekt er godkendt af Fredensborg kommune i xxxx.

Mange år efter i 2018 blev det så tid til et nyt projekt

Vej projektet med Hartvig og ML finder du her url, Link Icon

I forbindelse med sidste del af vejprojektet giver det god menig at opfylde det kommunale krav om 2.0 pladser pr husstand. Derfor er der lavet en plan for hvor der kan anlægges flere p-pladser.