Kontakt

Bestyrelsen har følgende sammensætning
Bestyrelsen : bestyrelsen1do@gmail.com

Formand;
Peter Bøgebjerg, Dannevang 407
– Ejerlaug
– Bygninger og kloak
– Vej projekt
Næstformand;
Iben Herskind Olsen, Dannevang 405
Kasserer
Michael Eiland, Dannevang 423
– Ejerlaugs repræsentant
Bestyrelsesmedlem;
Hans Peter Bork (HP), Dannevang 309
– Snerydning
– Grønne Områder 
Bestyrelsesmedlem
Jeanette Schæfer Olsen, Dannevang 411,
Tonni Boes Nielsen, Kirkeleddet 544
Christian Scubert, Kirkeleddet 540
– Grønne Område
Suppleanter
Annemettte Barsøe, Dannevang 337,
Johnny Jensen, Kirkeleddet 530