Deklaration og Byplanvedtægt 35

Foreningens deklaration og Byplanvedtægt 35 er besluttet af Fredensborg Kommune og dækker området omkring søen og derved 1DO og ejerlauget.

Alle ejendomme i foreningen har tinglyst 3 servitutter. Her kan du se dem:

Tinglyst servitutter

url, Link Icon Byplanvedtægt 35 

url, Link Icon Deklaration