Lukning af terrasser

Det er besluttet at det er muligt at lukke af på terrasserne i rækkehusene.

Beslutning er fra 1989 url, Link Icon Lukning af terrasser

Der forligger en godkendelse på dette fra K510; url, Link Icon 1DO-K510_udestue

Der forligger ingen byggesag fra 465.