Halvtag mellem carport og hus, rækkehusene

Kommunens sagsbehandling er aldrig afsluttet og derfor er det ikke tilladt.url, Link Icon Fredensborg kommune.

 

6.2 url, Link Icon Forslag om godkendelse af Halvtag mellem carport og hus, i rækkehusene
Der blev kort diskuteret om hvorvidt forslaget gik ud på det samme som 6.1

Der var enighed om at stemme om hvert forlag, hver for sig. Det blev oplyst at 3 huse allerede har opført disse Halvtage (K443 + D445 + D447). D443 har klaget til Fredensborg-Humlebæk Kommune, som har pålagt dem at rive deres ”tilbygning” ned, i henhold til nuværende regler i Grundejerforeningen, idet kommunen har skønnet at det ikke er et Halvtag, men en tilbygning, som er i strid med deklarationen.  Erik Jørgensen  (D447) ville gerne vide hvad forskellen var på forslag 6.1, 6.2 og 6.3 ?, og mente at det var en smule pernitten af bestyrelsen at lave så meget ud af denne sag, når man faktisk ikke kunne se ”tilbygningen” udefra. Bestyrelsen arbejdede jo for Grundejerforeningen og burde være på vores side, hvortil formanden Steffen (D568) sagde at han kun ville være formand, hvis det forgik efter de forhåndenværende regler.

Jørgen (D407) mente at nærværende forslag gik ud på, at stemme om en overdækning, og denne sag drejede sig om en reel tilbygning, hvilket krævede byggetilladelse. Han gjorde også klart, at det ikke var det forslag 6.1 og  6.2 gik ud på.

Birthe (K536) spurgte om – hvis forlag blev vedtaget – om man så skulle lave overdækning, men til dette sagde dirigenten, at det skulle man ikke. Endvidere ønskede Annelise (D419) at såfremt der blev flertal for forslaget, så skulle overdækningerne være ens. Jytte (D415) ville vide om der taltes om overdækning eller udhus på 6 kvm. Vibeke Hald sagde at Erik (D407) burde fremkomme med forlag til udseende, hvor til han sagde at det havde bestyrelsen set. Vibeke Hald sagde at der skal foreligge en tegning, med mål på hældning, materialer m.m. Charlotte (D453)mindede folk om at det vedtagne forslag – vedtaget på sidste møde – om at sætte levende hegn op mellem gårdhaverne, skulle tages i betragtning, således at man ikke kom til at genere naboernes udsigt fra køkkenet, med både levende hegn og overdækning.

Formanden Steffen (D468) henstillede til at der i den foreslåede skitse skulle skæves til forslag 6.1 i opstilling, således at man vidste hvad det nøjagtig var man stemte for eller imod.  Endvidere ytrede han, at det måske ville være en fordel at købe eget hus, hvis man ikke ønskede et ensartet udseende på rækkehusene. Efter alle disse meningstilkendegivelser, blev der endelig voteret.

For 10, Imod 3, Ikke stemme 12, vedtaget