• Fartbegrænsning – Parkering
 
På Kirkeleddet og Dannevang har vi en fartbegrænsning på 15 km.

Vores børn leger udenfor hele året. Derfor opfordres alle – både beboere og deres gæster – til at overholde vores fartbegrænsning på området.

1DO har kun Stillevej, 15 km/t

Vi opfordrer alle til at overholde denne begrænsning, så børnene kan færdes sikkert i området.
HUSK ! – du har ansvaret for at dine gæster kører pænt i området og parkere efter henvisningerne.

Bemærk at der er skiltning om hvor der er parkering til gæster. Det er ikke i sving og ved chikaner.
 
Desuden er reglerne for parkering i Fredensborg Kommune også gældende:
Øvrige  vejledning for kommunen findes her, bl.a. herreløse biler url, Link Icon https://www.fredensborg.dk/borger/trafik-og-veje/nyttig-information

10-meter reglen

Hvad siger loven om 10 m reglen?
Færdselsloven § 29, stk. 1, nr. 2:
”Standsning eller parkering må ikke ske i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller, hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant.”
Et vejkryds defineres ifølge § 2, nr. 28 som:
Vejkryds, vejforgrening og vejudmunding
Afstanden på 10 m skal forbedre oversigten for trafikanter, som fx vil krydse vejen eller bilister som svinger, så de bedre kan se cyklister og knallerter.
Hvis hjørnet er afrundet, så gælder reglen om ”nærmeste kant” fra det sted, hvor vejene mødes i en skarp vinkel.

Og vores egne regler siger:

3. Parkering:
Parkering udenfor ejendommen må kun foretages på de dertil indrettede P-pladser.
Det er ejerens ansvar, at gæster overholder parkeringsreglerne.
Parkering af busser, lastvogne o. lign. store erhvervskøretøjer er ikke tilladt i området udover
ved normal af- og pålæsning eller udførsel af erhvervsmæssigt arbejde.
Campingvogne, både og trailere må kun parkeres på ejerens parcel eller i carporten, indenfor
ejendoms areal jf. deklarationen § 9. Og må derfor ikke rage ud på fællesområdet.
Det er under ingen omstændigheder tilladt at parkerer på grunderejerforeningens grønne
områder. Pågældende vil blive draget til økonomisk ansvar for opretning af skader på området.

Ulovlige parkering kan anmeldes til politiet hvis følgende forhold er opfyldt og parkeringen er:

ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom eller i øvrigt således, at kørsel til eller fra ejendom væsentligt vanskeliggøres,

på en sådan måde, at adgangen til andet køretøj herved hindres, eller at dette ikke kan føres fra stedet.