Grundejerforeningen består af 96 huse, fordelt med 28 klyngehuse, Dannevang 301-355 og 68 2plans rækkehuse, Dannevang 403-467 og Kirkeleddet 502-570.

Grundejerforeningen er medlem af Ejerlauget Båstrup Park, der foruden os, omfatter:

  • Andelsboligforeningen Dannebo I, II og III (de gule lave rækkehuse på den anden side af søen)
  • Grundejerforeningen Kirkeleddet (de røde Lind & Risør huse).

Ejerlauget driver vores fælles varmecentral og fællesantenneanlæg. Ejerlauget omfatter 237 bolig og 2 fælleshuse, der tilhører henholdsvis Dannebo I og II.