Generalforsamling 2017

Mandag den 23 Oktober 2017 i sognegården KL 19:00

Godkendt referat af generalforsamling oktober 2017: url, Link Icon Referat, 1 DO Båstrup general 23-10-2017
Indkaldelse: url, Link Icon Indkaldelse general 23-10-2017

Indkomne forslag 2017 url, Link Icon Forslag til general forsamling 2017 samt oplysninger om url, Link Icon Plantehegn 2017
Formandens beretning 2017 url, Link Icon Formands beretning 2017
Regnskab 2016/17 url, Link Icon 1720 Grf matr nr 1 2016-17
Budgetoplæg 2017-18 url, Link Icon Budget oplæg 2017-18

Orientering fra ejerlauget url, Link Icon Orientering_EL_2017-GRF