Ekstraordinær generalforsamling 2017

Onsdag den 24. maj 2017 kl. 19.00
Generalforsamlingen afholdes i Asminderød Sognegård.

Punkter til behandling på den ekstra ordinære generalforsamling, omhandler:

  • Orientering fra bestyrelsen om hvad der sker i foreningen
  • Renoverings projektet med Hartvig Consult, fremvisning af det endelig projekt, tidsplanen, hvem der fik opgaven og herunder økonomi i projektet. Kontingentet holdes indenfor de nuværende rammer.
  • Ejerlaugetes projektet for efterisolering af varmerør i rækkehusene. Hvad skal der laves på lofterne, hvordan vil det forløbe, hvornår kan vi forvente at der sker noget, hvad med varsel for adgang til boligen, hvem skal lave opgaven og herunder økonomien. Kontingentet holdes indenfor de nuværende rammer.
  • Afstemning
  • Eventuelt, rotter og husmår. 

url, Link Icon Indkaldelse ekstra generalforsamling 24-5-2017

url, Link Icon Referat fra den ekstra generalforsamling

https://1do.dk/?p=632