Anlægsaktiviteter

– Anlæg af dobbelt flisebelægning mellem blokkene i Dannevang 401 – 467 og Kirkeleddet 502 – 570. (Udført)
– Opmærkning af P-pladser i Dannevang 401 – 467 og Kirkeleddet 502 – 570. (Generalforsamling 2017, skal i tilbud)
– Anlæg af ny legepladsafgrænsning ved Dannevang / Kirkeleddet. (UDFØRT)
– Anlæg af nyt underlag på legepladsen i klyngehusene. Planer om at bortskaffe sandet. (Udført)
– Anlæg af nyt fodhegn ved boldbanen i klyngehusene, Dannevang 335. (Der er andre planer, Generalforsamling 2017)
– Anlæg af nye træer og hæk beplantning. (Generalforsamling 2017)

Grønne anlægsaktiviteter

– Udlægning af flis ved bøgehækkene (Afventer tilbud på opgaven)
– Fjernelse af beplantning ved gavl v. Dannevang 345 (opgave bestilt)
– Beplantning v. Dannevang 315 (Afventer tilbud på opgaven)
– Anlæg af vandafledende foranstaltninger udfor haverne i Dannevang 413 – 427. Sat på hold for nu.
– Anlæg af ny træbeplantning på området, som erstatning for de fjernede ahorntræer. (Der er andre planer, Generalforsamling 2017)
– Beskæring af beplantningen ved 335 & 339. (udført 2016)
– Fjernelse af flise plads ved 335 & 339 (opgaven udgår for nu, pladsen bliver forskønnet)
– Reetablering af græs ved Dannevang 337 & 339. (udført 2016, og nyt bed i 2017)
– Anlæg af afskærmende beplantning ved Dannevang 335. (Der er andre planer, Generalforsamling 2017)
– Anlæg af ukrudtshæmmende dæklag ved boldbanen.
– Anlæg af vildt beplantning på skrænten udfor Dannevang 459 – 467 og Kirkeleddet 560 – 570, hvis græsslåning af området forsat skaber problemer for gartneren.