Vej- og Stibelysning

Image result for banner dit gadelys

Al vej- og sti- belysning i grundejerforeningens område serviceres af DONG Energy. Dette gælder også for belysning rundt om søen.

Grundejerforeningen har tegnet særskilt abonnement med DONG Energy for service af belysning ved bomme og passage. 

Fejlmelding kan indrapporteres på telefonnummer 72102160 eller url, Link Icon www.ditgadelys.dk
Er der gadelampe(r) som er beskadiget og berøringsfare for elektrisk stød er muligt, kontakt straks DONG Energy på ovenstående telefonnummer, på hvilket der svares hele døgnet.

  

Kort generel information vedrørende vedligeholdelse gældende for grundejerforeningens område (2011).

  * DONG Energy efterser vej- og sti- belysning 4 gange årligt.

  * Ved indrapportering af 1 fejl, udbedring vil ske inden for 10 arbejdsdage. 

  * Ved indrapportering af 3 eller flere fejl, strækningsfejl, udbedring vil ske inden for 5 arbejdsdage.
Dette er kun muligt telefonisk.

 

Alternativt, om der bliver ved med at være problemer, kan der rettes henvendelse til :
Fredensborg Kommunes Trafikafdeling; trafik@fredensborg.dk