Dræn grønne områder

Foreningen bruger penge på klima foranstaltninger, som dræn og ny beplantning.

Så det er mulige at afbøde klima ændringernes stigning i nedbør. Det et derfor også vigtigt at man ikke ødelægger disse investeringer.

Derfor har vi fremstillet et kort over dræn. 

 Link til kort Dræn DH

Efter foreningen have fået udført opgaven, blev der i vinteren 2015-2016 kørt på området hvilket ikke var blevet godkendt. Resultatet af dette forhold var at vi på forårets havedag skulle prøve at fikse der overfladisk skaber i området.