Ekstraordinær generalforsamling 2018

Tirsdag den 26. juni 2018 kl. 19.00
Generalforsamlingen afholdes i Asminderød Sognegård.

Punkter til behandling på den ekstra ordinære generalforsamling, omhandler:

  • Orientering fra bestyrelsen om hvad der sker i foreningen

Punkt til behandling på den ekstra ordinære generalforsamling, som er stillet af D347

  • Overdækning af terrasse i klyngehusene

Punkter til behandling på den ekstra ordinære generalforsamling, stillet af bestyrelsen.

  • Renoverings projektet med Hartvig Consult, herunder samarbejdet, økonomi og hvilken indflydelse ejerlaugetes anlægs opgave med varmerør i foreningen har.
  • Orientering og møde med vores ny advokat, som vil skulle varetage afdelingens interesser, og det videre forløb med Hartvig.
  • Hvad bestyrelsens beslutning er for at kumme videre med projektet.

Indkaldelsen til generalforsamlingen: Følger Tirsdag når den er omdelt. 

Overdækning af terrasse i klyngehusene: url, Link Icon Overdækning D347-26-6-2018

Referat mangler godkendelse fra advokaten. url, Link Icon Ref. ekstra general 26-6-2018 slut

Landmåler rapport url, Link Icon Landmåler_347-355 Her kan du læse mere om Hegnsloven: url, Link Icon Bolius url, Link Icon Rets info

 Deklarationen url, Link Icon Deklaration under Hegn og Have