Generalforsamling 2019

Er planlagt til Mandag den 21 Oktober 2019 i sognegården KL 19:00,

Indkaldelse generalforsamling – der er fejl i listen over hvem der er på valg. derfor er der en ny

Indkaldelse 2

Regnskab 2018-2019

Budget 2019-2020

Formandsberetning

Parkerings oplæg

Referat godkendt af advokat