Skrald og aviser

Der afhentes skrald hver onsdag.
Der afhentes aviser hver 3.uge.
Aviser & papir skal opsamles i papircontainere url, Link Icon http://www.fredensborgforsyning.dk/.

Vejledningen findes url, Link Icon Sorteringsvejledning

Det er muligt at få en større beholder (240 liter), hvis to husstande går sammen om en beholder,
eller hvis du har meget papiraffald. I så fald skal du url, Link Icon kontakte Fredensborg Forsyning.