Carport – ny eller renoveret, rækkehusene

Forslag nr.1. vedr. carporte:

Der blev stillet spørgsmål til ændringer af de udvendige mål, samt skurets størrelse. Det blev af forslagsstillerne præciseret, at der i forslaget ikke ændres ved de udvendige mål, at skurets størrelse ikke er med i forslaget, samt at man ifølge forslaget selv må bestemme, om man vil renovere sin carport som de oprindelige eller som det nye forslag.

Forslaget medførte en debat omkring, at nogle beboere ikke følger foreningens vedtægter, og i modstrid med reglerne ændrer ting ved deres carporte og huse. Burde forslaget her overhovedet stilles, når reglerne alligevel ikke overholdes og der er tendens til, at der mere og mere gøres ting på egen hånd? Der vil fra bestyrelsens side blive gjort opmærksom på, at det ikke er i orden, og at hvis reglerne ikke overholdes, kan der påbegyndes en byggesag ved kommunen, og så kan huset ikke sælges.

Der blev spurgt til pris på etablering af carport ifølge forslaget, og forslagsstillerne gættede på 30-35.000 med egen indsats, hvor alt er nyt.  Renoveringspris: Cirka 20.000.

21 stemte for, 2 stemte imod, 8 stemte ikke, Forslag vedtaget.

url, Link Icon Carport – ny eller renovering