Halvtag – klyngehusene

Forslag om godkendelse af Halvtag i de gule lave huse

For 24, Imod 0, Ikke stemme 2, Vedtaget

Der forligger ingen beskrivelse i referatet:url, Link Icon Halvtag – klyngehusene.

Men forslaget er fremkommet:url, Link Icon Halvtag klyngehusene – tegning