Fredensborg Kommune en ny affaldsordning

En-familieboliger med egne affaldsbeholdere (fx villaområder) har nu 2 stk. 240 l. beholdere, hver inddelt i 2 rum til sortering af hhv. plast/papir og glas/metal. Den eksisterende 140 l. papirbeholder konverteret til indsamling af pap.

Der en række krav til affaldsbeholdernes standplads og adgangsvejen hertil. Disse krav skal overholdes, da de er med til at sikre skraldemændene et godt arbejdsmiljø.

 • Skraldemanden henter dine beholdere op til 20 meter inde på din grund og kører dem tilbage igen. 
 • Underlaget skal være fast, jævnt og plant (fliser, asfalt eller beton) 
 • Adgangsvejen skal være min. 1 meter bred. 
 • Buske og træer skal beskæres, så der er en frihøjde på min. 2,20 meter på adgangsvejen, og
 • der må max. være én låge, som skal kunne stå åben af sig selv.

På tømningsdagen

 • beholderen skal stå med håndtag og hjul udad,
 • der skal være fri adgang til den enkelte beholder der hvor den står.
 • Der skal være lys på adgangsvejen, som skal være ryddet for sne og is.

Hvis dette ikke muligt skal du køre dem frem til vejskel inden kl. 6.

Den gamle skraldespand skal bruges til rest affald og madaffald for nu. På sigt vi du/i skulle dele Jeres affald i yderliger flere fragmenter. Oversigten viser her hvad der er planen på sigt. Om de skifter din/Jeres nuværemde affalds beholder er der ingen melding om.

Forsøgsordning med affaldsø i Fredensborg kommune.

Ordningen med affaldsø til indsamling af de nye typer affald er kun muligt efter godkendels af Fredensborg kommune.

Kommunen kan, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af dagrenovation. Det kan fx besluttes,
at visse dele af affaldet, som led i et forsøg, skal opsamles adskilt fra det øvrige affald. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særlig affaldsbeholder, skal brugerne benytte dette
Det er altså ikke frivilligt hvis det etableres, om man vil benytte det eller ej.

Før man kan blive godkendt skal man finde et eller flere områder der opfylder nogle miljø krav. samt reglerne for placering og tilgængelighed, kørearealer og belægning, afstande, brandforeskrifter og bygningsreglement. Herunder krav om vedligehold, hygiejne og renhold af – og omkring beholderne.

Der skal laves undersøgelse for nedgravede rør/ledninger, om en evt. lokalplan tillader, at der etableres affaldsløsning, Brandteknisk regler og forsikrings forhold i foreningen skal undersøges.

Der vil på listen for at etablere affaldsø skulle ses på følgende.

 • Miljø prøver af jord, samt bordskaffelse.
 • Tilslutning til strøm, og etablering af måler.
 • Tilslutning til vand og spildevandskloak.
 • Vedligeholdelse aftale for bl.a, rengøring, vinterbekæmpelse.
 • Afskærmning og evt. aflåsning

I Fredensborg kommune kan man også ansøge om nedgravning af beholder (tilskud fra kommunen). Der gælder dog mange af de samme forhold som ved anlæg af affaldsø.