Generalforsamling 2020 – skelsagen

Der er omdelt en skrivelse til alle i foreningen fra d349-355. I denne skrivelse fremgår der beskyldninger som ikke kan stå hen uden yderligere dokumentation.Derfor er dokumenter, e-mail, tegninger og lovtekster nu lagt på siden. Fra det fremlagte kan man så selv danne sige et overblik af sagen.

Sagen er tidligere behandlet:

Generalforsamling 2020