Kategori: Ejerlauget

Beboerorientering – Udskiftning af fjernvarmerør i terræn

Denne beboerorientering er en særlig orientering til beboerne om det indledende grave arbejde ved dele af de berørte boligere, Dannevang 411, 413, 435 og 467 og Kirkeleddet 518, 536, 552 og 570. Der følger en mere fyldestgørende orientering til alle medio juni 2019. Grundejerforeningerne og Ejerlauget Båstrup Park har besluttet at foretage udskiftning af fjernvarmerør […]

Læs mere

Utætte varmerør

Vi har desværre igen konstateret vandtab i varmecentralen, ca 600 l i døgnet.   Vi ved endnu ikke årsagen. Vi har de sidste 2 morgener haft folk med målerudstyr ude for evt. at kunne lokaliserer hvor der er læg, men uden resultat.   Det vil vi nu undersøge nærmere, men først må vi konstaterer i […]

Læs mere

Opdatering på generalforsamlingen og vejprojektet m.m

NYHEDSBREV NOVEMBER 2017 Opdatering på generalforsamlingen og vejprojektet m.m   Opgravninger omkring fjernvarmerør Der er en hel del opgravninger omkring ejerlaugets fjernvarmerør, dette skyldes at der forsat er et uventes tab af fjernvarmevand på ca 700 liter om dagen.  Det har ikke været muligt at finde de sidste brud på vores varmerør og derfor afventer vi at […]

Læs mere

Vedrørend efterisolering af varmerør på loftet.

Hoppe og ejerlauget har fundet ud af at de kan nå 4 husstande om dagen og derfor ønsker de at rykke / ændre tidsplanen for arbejdets udførelse. Derfor vil de sammen, imorgen, lave en ny plan for dato for opgavens udførelse.   Hvis man ikke har mulighed for at give adgang til loftet på den […]

Læs mere

Pris på efterisolering af stikledningrør på loftet.

Hej Alle Som lovet: Som aftale fremsendes pris på efterisolering af varmestik i ”Højhusene” Har medsendt en skitse, for hvordan vi udføre opgaven.                         Samlet tilbudssum         Kr. 1.550,00 Ex. Moms.                       25 % moms                     –        387,50                         I alt                                     Kr. 1.937,50 incl. moms.  stikledning / hylder Tilbud på opsætning af hylder på loftet er […]

Læs mere

Lukning af Varmecentralen tirsdag den 12. september 2017 mellem kl. 7.00 og 15.00.

Til alle i 1DO.   Tirsdag den 12 september 2017 afbrydes der for varmen mellem kl. 11.00 og kl. 15.00. Dette gælder både fjernvarmen samt det varme brugsvand.   I den lave bebyggelse i Grundejerforeningen gælder lukningen allerede fra kl. 7.00 til  kl. 15.00.      Årsagen til lukningen er at der skal indskæres udtag […]

Læs mere

Varmerør isolerings projektet

Så er der skudt gang i varmerør isolerings projektet. Efterisoleringen begynder mandag den 2 oktober (uge 40) Der skal isoleres varmerør i alle rækkehusene, 68 stk. Det forventes af der kan laves 3-4 husstand om dagen, så opgaven vil tage 3,5-4,5 uge. Der vil i den forbindelse blive omdelt 1 varsel i uge 35, 2 […]

Læs mere

Opfølgning 2 på Lækage som blande forsyningens vand med indtrængende almindelig brugsvand

Opfølgning 2 på Lækage som blande forsyningens vand med indtrængende almindelig brugsvand. Hej alle, ejerlauget oplyser at man har modtaget tilbage meldinger fra næsten alle husstande i foreningen. Men pt. mangler vi svar fra 18 husstande. Ejerlauget og bestyrelsen opfordre de sidste til at få lavet testen. Hvis man ikke kan lukke for hovedhanen kan […]

Læs mere

Opfølger på LÆKAGE SOM BLANDE FORSYNINGENS VAND MED INDTRÆNGENDE ALMINDELIG BRUGSVAND

Opfølger på LÆKAGE SOM BLANDE FORSYNINGENS VAND MED INDTRÆNGENDE ALMINDELIG BRUGSVAND. Vejledningen er omdelt til alle husstande. Hvis man er i tvivl hvordan man udføre opgaven. Kan dette noters på, så vil ejerlauget tage handling på dette. Det er ikke grundejerforeningen der håndtere denne opgave. MVH Bestyrelsen

Læs mere

Kontrol af varmemåler

Kontrol af varmemåler De husstand i rækkehusene der har fået meddeles om eftersyn af varmemåler, skal vide at det kræver adgang til loftet da sidste del af måleren sidder der. Målerne vil blive fjernet og erstatning rør vil blive indsat mens måleren bliver testet. Den dag den bliver fjernet får man besked om hvornår den […]

Læs mere