Utætte varmerør, 21 -maj, ejerlauget

Vedr. Nyt læk i fjernvarmerørerne.
 
Den 17 april måtte ejerlauget desværre igen konstatere et nyt læk i fjernvarmerørene i samme område som sidst.
 
Ejerlauget fandt ret hurtigt hullet og det blev med det samme repareret og der har siden ikke været vandtab. – Selve varmecentralen er ikke påvirket af lækken.
 
Men ved opgravningen der ligger i samme område som sidst tæt ved varmecentralen har vi konstateret at selve røret syntes at se medtaget ud og ejerlauget har derfor inden vi dækker hullet til rekvireret en rørspecialist til at vurdere om selve røret bør skiftet ud i en længde på ca 5 – 6 meter. Denne rørspecialist kan desværre først besigtige røret i løbet af den kommende uge og vi kender derfor endnu ikke resultatet.
 
Fredag havde ejerlauget sammen med Lamotek en besigtelse af selve opgravningen sammen med Peter Bøgebjerg fra Grundejerforeningen der pt. er i gang med en større renovering af vejene i selve området og for ikke at forsinke deres renoveringsarbejde blev det aftalt, at ved en evt udskiftning af en del af røret skal dette sammen med en renovering af hele det opgravede område være tilendebragt inde den 15. Juni 2018.