Indkaldelse Generalforsamling 27. Oktober 2022

I henhold til vedtægternes §7 indkaldes I/du hermed til ordinær generalforsamling.

Torsdag den 27. oktober 2022, kl. 18.00 til 22:00 på

Sognegården Asminderødgade, 3480 Fredensborg

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Valg af bestyrelse:

 

Formand – Finn Muchitsch, modtager genvalg (for 2 år)

Kasserer – Michael R. Eiland – ikke på valg

Næstformand – Kristine Hanstad – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem nr.1 – Charlotte Ternby – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem nr.2 – Birthe Vindis ikke på valg

Bestyrelsesmedlem nr.3 – Johnny Jensen modtager ikke genvalg – (for 2 år)

Bestyrelsesmedlem nr.4 – (for 2 år)

 

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsessuppleant nr. 1 (for 1 år)

Bestyrelsessuppleant nr. 2 (for 1 år)

 

  1. Valg af ekstern revisor og 2 interne revisorer.

Ekstern revisor –

Intern revisor nr. 1

Intern revisor nr. 2

 

  1. Indkomne forslag.

(Skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 12. oktober 2022)

 

  1. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

 

  1. Revideret regnskab og budget samt formandens beretning fremlægges på hjemmesiden

 

Ca. 1 uge før generalforsamling.

 

 

Med venligst hilsen

Formand Finn Muchitsch

På bestyrelsens vegne.