Information op til generalforsamling

Bestyrelsen finder det nødvendigt at informere ejerne om et fremsendt omkostningskrav i forbindelse med den afholdte skelforretning   

Mandag den 22. juni 2020 kl. 14.00. 

 Kravet om omkostning dækning er blevet fremsat ved en efterfølgende hegnssynsforretning afhold. 

Mandag den 21. september 2020 kl. 14.00 

I forbindelse med et fremsat forslag, om opførelsen af en overdækket terrasse, i sommeren 2018 blev der rejst tvivl om, at forslagsstilleren skulle have råderet over området.

Efterfølgende fik foreningen udarbejdet en landmåler rapport, der fastslog at 5 husstand ikke fulgte deres skel og, at alle 5 husstand i den forbindelse havde anlagt have i tinglyst vejudlæg.

Ejerne blev derfor bedt om, at afpasse deres ejendomsgrænse så den passede med det tinglyste skel for deres ejendom. Ejerne fik en frist til udgangen af 2019, til at omlægge haven til eget skel.

Formålet med fristen var at området kan benyttes til det udlagte formål og indgå i den planlagte ny udlægning af vejbelægning i området.

 I 2020 valgte 4 grundejere, at gennemføre en skelforretning mod grundejerforeningen for, at fastslå om de havde vundet hævd på de områder, tinglyst som privat fællesvej, foran deres ejendom.

Skelforretningen blev gennemført og det blev fastslået, at de 4 ejer havde haft fuld og ubrudt brugsret til hver deres areal gennem mere end 25 år.

 De 4 ejer blev ved skelforretningen tildelt ejerskab af samlet 45 m2, hvoraf 42 m2 udgør tinglyst vej.

Efterfølgende har de 4 ejer valgt, at sende spørgsmålet om betaling af udgiften til skelforretning til Fredensborg Kommunes hegnssyn.

 Fredensborg Kommunes hegnssyn har truffet beslutning om, at grundejerforeningen på baggrund af udfaldet af skelforretningen, skal betale de 4 ejer den fulde omkostning ved at gennemføre skelforretningen på 38.168, – kr pr. parcel eller totalt 152.671,92 kr. Denne udgift skal fordeles til samtlige husstande i grundejerforeningen 1DO og vil udgøre en udgift på ca. 1.591.- kr pr. ejer.

 Kendelsen fra hegnssyn skal ankes til domstolen inden 4 uger efter afgørelsen er modtaget (28.09-2020).

 Grundejerforeningens bestyrelse modtager juridisk rådgivning om man skal vælge at anke eller ikke at anke afgørelsen til domstolen. Det er vigtigt for os at træffe det rigtige valg. For at ikke påfører foreningen større omkostning end dem vi kan se ligger i godtgørelsen for dækningen af regningen til skelforretningen.

 På foreningens hjemmeside kan du efter udsendelse af indkaldelse 2. få et nærmer overblik af sagen.  Den opdateres løbende.

Her vil bilag fra sagen blive lagt frem og forslag til hvordan foreningen kan udred godtgørelsen.

Med venlig hilsen   

Bestyrelsen 

En tanke om “Information op til generalforsamling

 1. Hej alle
  Grundejerne som har rejst en sag mod gundejerforeningen omkring hævd.
  Fik på baggrund af den ekstraordinær genneralforsamling 2018.
  https://1do.dk/?page_id=917
  Og den beslutning der var på generalforsamling:
  https://1do.dk/wp-content/uploads/2018/09/Ref.-ekstra-general-26-6-2018-slut.pdf
  Frist til årsskiftet 2019/2020 for at følge den direkte effekt af generalforsamlingens
  mandat til bestyrelsen om at sikre skel grænsen ved de 5 husejer.
  Bestyrelsen fik pga. det mandat udarbejdet en landmåler rapport som hjælp til reetablering af skel.

  Bestyrelsen har tidligt i forløbet informeret ejerne og deres advokat om at området var udlagt til vej.
  Og generalforsamling blev orinteret i 2019 om sagen, her blev forholdet on skel/vej vendt og oplyst at sagerne lå hos de 2 advokater.

  Bestyrelsen har gentagende gange bedt ejerne sætte gang i arbejdet med reetablering af skel, men blev i foråret mødt at en indkaldelse til skelforretning.
  En skelforretning er en process man er tvunget til at følge når den er startet af en part i sagen.

  Der er den opfattelse at bestyrelsen har lavet en sag mod ejerne, det er der ikke tale om.
  Bestyrelsen har bedt ejrne om at overholde deres skel, hvilket er det bestyrelsen fik mandat til i 2018.

  Kravet om betaling er rejst af de 4 ejer bag sagen mod grundejerforeningen.
  Derfor må det også antaget at kravet om betaling kommer fra hver af de 4 ejers forsikrings selvskaber på vejne af de respective ejer.

  Og selv om der sikkert er stave fejl og andre gramatik fejl, håber jeg dette giver svar på spørgsmålene rejst på facebook.

Der er lukket for kommentarer.