Nyhedsbrev ude for juli-august

Tiden med stilstand og Covid19.

Selv om at Danmark har været lukket ned er der stadig gang i aktiviteter i foreningen. Men det har været noget svære at holde gang i de forskellige ting der skal lavet i år.

Men det er tydeligt at der er behov for at ejerne bliver påmindet de forskellige retningslinjer der er i 1DO, såvel de kommunale som vores egene.

Hvis man er bosiddende i 1DO er man underlagt gældende lovgivning, byplanvedtægt 35, deklarationen og foreningens vedtægter og ordensregler. Der vil i år blive lavet en have gennemgang for at se hvordan status er i foreningen og om der er forhold der skal ændres på.

Parkering

Fredensborg kommune forventer at der er 2.0 pladser pr husstand. Derfor vil vi skulle kunne have ca 120 pladser anlagt i foreningen for at opfylde det krav. Det betyder at konsulenten har fået til opgave at udmåle og optegne steder der kan bruges til fremtidige pladser og beregne hvor mange pladser vi faktisk har nu.

Arbejdet gør det muligt at lave op markering af de pladser vi har nu og giver grundlag for forslag om udvidelser af områder til p-plads til behandling på generalforsamlingen.

Grønne områder

Havedagen blev desværre ikke afholdt pga. Covid19, hvilket gør at der bliver mere arbejde der skal udføres på havedagen i efteråret. Derfor håber vi at rigtig mange vil deltage på dagen.

Der skal laves hegn ved boldbanen og op markering af P-pladser, samt alle de normale opgaver.

Ejerlauget

Der har været en del arbejde i ejerlauget. Vi er ved at se på styreformen, mulighed for udbud af TV & internet på vores coax kabler, og fremtidens varme forsyning.

Der skal etableres målerskabe til forstærker enhedernes forbrug af strøm og der er en sektion af coax kablet der skal udskiftes. Alt dette arbejde skal forgå her efter ferien. Så der vil komme yderlige beskeder om status på arbejdet i løbet af året.

Diverse

Desuden skal vi informere om at der er opstået problemer med myre ved en husstand der har fået monteret det nye varmerørs skab. Ejerlauget er sat på sagen og der kan opstå behov for yderlige arbejde ved de husstande der har et sådant skab. Der er også fanget rotter i området, så være opmærksom på dette og sikre at alt der kunne være adgangsveje for disse dyr bliver lukket hvis de opstår.

MVH – Bestyrelsen