Nyhedsbrev 2020

Nyhedsbrev januar 2020
Så er det tid til at sige tak for 2019 …Bestyrelsen vil gerne sige tak for 2019 og håber at alle får et godt år i 2020. I 2019 er der sket flere ting i foreningen til gavn for alle og også ting til uro for nogle. Og sådan vil det nok altid være. Bestyrelsen har igen i år holdt kontingentet på samme niveau som sidste budget år og håber at det holder. Skønt der har været ekstra udgifter til advokat bistand, ca. 40.000 kr, omkring skel sagen og andre sager. Det er beklageligt at vi skal have disse ekstra udgifter, men sommetider vil der komme ting vi ikke har kunne forudse eller kender omfanget af. 
Vi har her i efteråret af 2019 fået plantet den hæk der var besluttet skulle sættes som afgrænsning ud mod cykelstien, for et beskytte vores områder.Vi har lavet lidt tiltag for at undgå parkering oven på de nye varmerør, men ellers har det bare været drift som normalt. Dog har bestyrelsen haft en del arbejde med at holde styr på følgerne af omlægnings- og gravearbejdet i forbindelse med nye varmerør.
For 2020 forventer vi, hvis vinteren er nådig, at skifte brædder på vores skur oppe ved varmecentralen og opsætte flere fodhegn rundt om på vores grønne områder. Lige som vi håber af vi i 2020 kan få startede på opmaling af p-båse. Samt at få sat gang i projektet for flere p-pladser. Da håbet med det er at vi kan slippe af med de mange ulovlige parkeret biler som der er i området da disse er til gener for andre ejer i området.
I 2020 forventes det også at der kommer yderlige miljø tiltag fra Fredensborg kommune. Da der laves nye tiltag for affald sortering. Hvordan de rammer os og hvad konsekvenserne bliver må vi vente og se. Vi lover at der kommer info ud når vi har noget. 
Internet COAX eller fiber
1do har sammen med dele af de andre foreninger i ejerlauget haft møde med YouSee om vores muligheder for at få bedre internet. Og fra mødet er der 2 vigtige ting at sige. Det vil ikke komme på tale af få etableret fiber. Vi afventer et prisoverslag på en opgradering af DOCSIS 3.0 til 3.1 som det der kræves for at få bedre internet med samme hastigheder som med fiber, uden der skal graves. Prisen er afgørende men fremtiden ligger i vores COAX net. 
Ejerlauget
Først; ejerlauget er ansvarlig for varme og TV-forsyningen, det er ikke grundejerforeningen.Dernæst vil jeg gøre alle ejer opmærksom på at man skal kontakte ejerlauget hvis man har problemer på et eller begge af de 2 områder.Det gælder også hvis man stadig har problemer eller utilfredshed med det arbejde der er udført på vegne af ejerlauget. 
Henvendelse skal ske til Steen Nørret eller adv. Ole Bang 
MVH – Bestyrelsen
Grundejerforeningen 1DO Båstrupc/o Dannevang 407, 3480 Fredensborg 
bestyrelsen1do@gmail.com
CVR nr: 34499918                                                                          Reg.nr.: 1551 (Danske Bank) 
Kontonr: 3544 224 603