Beboerorientering – Udskiftning af fjernvarmerør i terræn

Denne beboerorientering er en særlig orientering til beboerne om det indledende grave arbejde ved dele af de berørte boligere, Dannevang 411, 413, 435 og 467 og Kirkeleddet 518, 536, 552 og 570. Der følger en mere fyldestgørende orientering til alle medio juni 2019.

Grundejerforeningerne og Ejerlauget Båstrup Park har besluttet at foretage udskiftning af fjernvarmerør i området Dannevang 401-467 og Kirkeleddet 502-570. Der har været afholdt licitation og arbejdet vil blive udført af Duemose A/S, som var den billigste entreprenør. Søren Knudsen er rådgiver på opgaven og varetager tilsyn med arbejdets udførelse på vegne af Ejerlauget Båstrup Park.

Som en del af arbejdet opsættes der skabe ca. 80x40x20cm (HxBxD) med nyt fjernvarmestik ved gavl på de 8 blokke i området. Skabene sættes på jorden ca. midt på gavlen og der foretages hultagning i yderdel af gavlvæggen så de nye fjernvarmerør kan tilsluttes de eksisterende varmerør der er placeret mellem gavlens yder- og indervæg. Hullet vil blive isoleret og skjult af de nye skabe. Ved nogle af blokkene placeres det nye skab i privat have, og der vil være behov for midlertidig fjernelse af et stykke på ca. 1 meter af hækken i forbindelse med lægning af de nye fjernvarmerør. Der vil blive genplantet tilsvarende hækplanter dog kun i højde ca. 80 cm.