Generalforsamlings beslutnings protokol

Følgende er besluttet på generalforsamlingen 2018.

Ændring af Vedtægter for Grundejerforeningen 1.do Forslag om1. I § 7 pkt. 3 tilføjes: Det reviderede regnskab for det foregående år, udsendes sammen med endelig dagsorden for general forsamlingen.
2. I § 7 pkt. 8 tilføjes: Budget for det kommende år, udsendes sammen med endelig dagsorden for general forsamlingen.
3. I §13 tilføjes: Godkendt og underskrevet referat fra general forsamlingen – både ordinær og ekstraordinær – offentliggøres på foreningens hjemmeside, senest 4 uger efter afholdelse af general forsamlingen.
Forslag vedtaget 2018 – Oktober.Men krævet absolut flertal på 64 stemmer. Hvilket ikke kunne opnås.

Forslaget skal derfor genbehandles indenfor 4 uger.  

Fjernelse af glascontainer Forslag om fjernelse af glascontainer Forslag vedtaget 2018 – Oktober
Op markering af P-pladser Bestyrelsen forslår at der laves op markering af P-pladser  Forslag vedtaget 2018 – Oktober
Anlæg af flere P-pladser Bestyrelsen forslår anlæg ved 544-550 samt 564 -566 og 453-455. Og fældning af træerne i området for udvidelsen. Samt anlæg af natur sten for at undgå kørsel på det bagved læggende område Forslag vedtaget 2018 – Oktober
Præcisering af vedtægterne §4 Bestyrelsen forslår Præcisering: af at ændringer på grund eller bolig, som ikke findes på listen over godkendte ændringer og som ikke er forlagt bestyrelsen/ generalforsamlingen før ændringerne laves, kan ikke efterfølgende sendes til afstemning på generalforsamlingen. Forslag vedtaget 2018 – Oktober
Ændring af ordensreglerne punk 3 Bestyrelsen forslår at Ejendommene i Dannevang 3xx, som ikke har egen carport, har fortrinsret til den anlagte P-pladse foran deres bolig. Pladsen markers med husstand nummer. Forslag vedtaget 2018 – Oktober