Velkommen til Grundejerforeningen 1 DO´s website

Grundejerforeningen består af 96 huse, fordelt med 28 klyngehuse, Dannevang 301-355 og 68 2plans rækkehuse, Dannevang 403-467 og Kirkeleddet 502-570.

Grundejerforeningen er medlem af Ejerlauget Båstrup Park, der foruden os, omfatter Andelsboligforeningen Dannebo I, II og III (de gule lave rækkehuse på den anden side af søen) og Grundejerforeningen Kirkeleddet (de røde Lind & Risør huse). Ejerlauget driver vores fælles varmecentral og fællesantenneanlæg. Ejerlauget omfatter 237 bolig og 2 fælleshuse, der tilhører henholdsvis Dannebo I og II.

Foreningens navn kommer fra matrikel nummeret på varme centralen. Varme centralen blev under udstykningen lagt på Matr. 1 e, og var noget af det første der blev etableret under bygge projektet. Men senere blev Matr.nr. på varme centralen ændret, formentlig fordi den skulle have sit eget nummer og derefter har den været beliggende på 1 DO. Man kan se på ansøgninger om ændringer til varme centralen at nummeret er ændret fra det gamle 1 e til 1 DO.