Varmeopgørelsen

I henhold til den nylig afholdte Generalforsamlingen, blev der spurgt på varmeregnskabet.
nedenfor har Ejerlauget og HP lavet et eksempel.
Håber dette bringer klarhed over hvorledes det fungerer.

Jeg har modtaget min afregning for varmeforbrug med regnskab og;

 1) Mit forbrug er mindre, jeg skal have tilbagebetalt

Pågældende måned modregnes áconto.

Er tilbagebetalingsbeløbet højere end áconto, indsættes resterende. Se de 2 eksempler på siden.

2) Mit forbrug er højere, jeg skal betale tilbage

Jeg bliver trukket áconto som almindeligvis i pågældende måned.

Jeg modtager indbetalingskort til indbetaling af resterende.

Eksempel 1, jeg skal have tilbagebetalt

Jeg skal have 2070 kr. tilbage.

Mit áconto bidrag pr. måned: 1120 kr.

Pågældende måned resultere i 2070 kr. – 1120 kr., altså  (plus) + 950 kr.

Beløbet på 950 kr. indsættes på konto.

Pågældende måned trækkes der ikke áconto på 1120 kr.,
da áconto er fratrukket tilbagebetalingsbeløb.

 

Eksempel 2, jeg skal have tilbagebetalt

Jeg skal have 670 kr. tilbage.

Mit áconto bidrag pr. måned: 1120 kr.

Pågældende måned resultere i 670 kr. – 1120 kr., altså (minus) – 450 kr.

Beløbet på 450 kr. trækkes på konto som ácontobetaling.

Ejerlauget er ikke en del af Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Forpligtigelsen og administration for ejerlauget varetages separat.

Ejerlaugets administrator