Varmemester

Varmemester

Ejerlaugets varmemester:

Lamotek VVS
Kratbjerg 206
3480 Fredensborg

Telefon: 72 41 46 16
Alternativt kan der lægges besked i postkassen Dannevang 401.

Instruktionen for kontrol af varmeveksleren, er lagt ind som billed.

Ejerlauget er ikke en del af Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Forpligtigelsen og administration for ejerlauget varetages separat.

Ejerlaugets administrator