Ejerlaug

Ejerlaugets formål er: At eje og drive fælles varmeforsyning med tilhørende rør frem til og fra de enkelte bygninger, samt tilhørende fællesanlæg.

At eje og drive fællesantenneanlæg for modtagelse af radio- og TV programmer i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

Ejerlauget er ikke en del af Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Og forpligtigelsen til ejerlauget opkræves separat.

 

 

Formand: 

Finn Muschtisch 

Kirkeledet 514

formand@ejerlauget.info