Ejerlaug

Ejerlaugets formål er: At eje og drive fælles varmeforsyning med tilhørende rør frem til og fra de enkelte bygninger, samt tilhørende fællesanlæg.

At eje og drive fællesantenneanlæg for modtagelse af radio- og TV programmer i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

Ejerlauget er ikke en del af Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Og forpligtigelsen til ejerlauget opkræves separat.