Borgermøde om affaldssortering

Plan- og Klimaudvalget i Fredensborg kommune har på sit januar-møde besluttet at etablere affaldssortering.

Beslutningen er truffet uden at den har været til høring, så ingen ved hvilken holdningen flertallet af borgerne har.

Selvom det er frivilligt om man vil sortere affald eller ej, vil affaldssorteringen koste alle kommunens borgere dyrt hvert år.

Grundejerforeningen Holmegård har inviteret Finn Langgaard, formand for Fredensborg Agenda 21, til at fortælle hvad forslaget går ud på, og hvilke konsekvenser det har at indføre ordningen.

Hermed inviteres alle interesserede borger i kommunen til et borgermøde tirsdag den 17. april på Fredensborg biblioteket kl. 19.30- 21.30.