Rotter fundet i området ved 431

Sørgelige nyheder til alle i området.

Der er rotter i områder omkring 431, disse kan have spredt sig til hele blokken og andre steder.

I skal derfor være opmærksom på lyde og efterladen skaber fra rotter.

Hvis skaden er sket 
Er mus eller rotter først kommet indenfor, kan de bekæmpes uden gift på flere måder.

Den mest traditionelle metode er smækfælden, der klapper sammen og dræber, når gnaveren går i. Smækfælden er effektiv overfor både rotter og mus. Men man skal tilse den hyppigt, og rotter er generelt mere mistroiske for denne type fælde og er mere tilbageholdende med at gå i.

Hvis fælden klapper, skal man huske gummihandsker, når man tømmer fælden. For både mus og rotter er smittebærere af en lang række sygdomme, der kan overføres ved berøring.

Naturstyrelsen

Forebyggelse:

Stop dem, før de kommer 
Helt generelt gælder det, at det er nemmere at forebygge mod mus og rotter end at bekæmpe dem. En gåtur rundt om boligen er første skridt mod et gnaverfrit hjem.

– Hvis man tænker sig om, opstår problemet ikke. Kig efter sprækker eller revner i husmuren, hvor rotter mus kan komme ind. Tjek, om ventilationsristen på husets sokkel er finmasket nok. Rotter skal kun bruge 20 millimeter for at komme ind og mus blot 6-7 millimeter, siger Peter Weile.

På rundturen bør man også tjekke, at der ikke ligger fødevarer tæt på huset. Fuglefoder er en af de mest oplagte syndere. Hvis man vil fodre, skal man gøre det i små mængder og placere foderet højt. Små pauser i fodringen gør desuden, at fuglene tager de rester, der falder på jorden, inden rotter og mus kommer til, fortæller Peter Weile

PDF – Rotters smitterisiko