NYHEDSBREV SEPTEMBER 2017

Opdatering på diverse opgaver

LUKNING AF VARMECENTRALEN TIRSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2017 MELLEM KL. 7.00 OG 15.00.

Tirsdag den 12 september 2017 afbrydes der for varmen mellem kl. 11.00 og kl. 15.00.
Dette gælder både fjernvarmen samt det varme brugsvand.
 
I den lave bebyggelse i Grundejerforeningen gælder lukningen allerede fra kl. 7.00 til  kl. 15.00.
    
Årsagen til lukningen er at der skal indskæres udtag til et nyt delstrømsfilter  på hovedledningen i varmecentralen.

Varmerør isolerings projektet

Så er der skudt gang i varmerør isolerings projektet. Efterisoleringen begynder mandag den 2 oktober (uge 40)
Isolatør skal kunne færdes på gangbro hvorfor denne skal være helt ryddet. Endvidere må der ikke være hylder eller anden form for gods indenfor en afstand af 25 centimeter til varmerørene så isolatør uhindret kan omlægge den ekstra nye isolering.
Idet arbejdet i foreningens område udføres i oktober måned, kan det for nogen beboeres vedkommende, blive et issue at give adgang i efterårsferie. Alle har en interesse i, at dette forløbe så gnidningsløst som muligt. Er der allerede nu nogle der kan oplyse om efterårsferie, må det gerne fremsendes nu, til os på mail. Oplysning som ”almindeligvis fleksibel” er også velkomne. I forbindelse med varsling 2 vil der fra isolatørfirma også blive medsendes dato for ønsket adgang.
Enkelte beboere i foreningen har allerede udført efterisolering af varmerør på lofterne (TAK).
I den forbindelse vil der skulle gives oplysninger om man selv har efterisoleret, og hvis man har skal dette synes. Isolatør/ingeniør vurderer om der er behov for yderligere. Der vil være mulighed for at aflevere nøgler for brug til installatøren.

Information om projekt forløbet for vej renovering, godkendt på general forsamlingen 2016. Ekstra bevilling godkendt 24. maj 2017.

Så er der gang i arbejdet og det betyder at det bliver lidt trangt med pladsen mens det står på. Men vi får noget godt ud af det i sidste ende. Så alle bedes bære over med at det roder rundt omkring.
Området ved de gamle chikaner er nu kørebane og skal sikre et beder udsyn og er derfor ikke til parkering. Derfor henvises køretøjer der ikke kan parker på og indenfor egen paracel stilles på en af de anlagte parkeringsområder.

MVH

Bestyrelsen.

Learn More →
Grundejerforeningen 1DO Båstrup
c/o Dannevang 407, 3480 Fredensborg 
bestyrelsen1do@gmail.com
CVR nr: 34499918                                                                          Reg.nr.: 1551 (Danske Bank) 
Kontonr: 3544 224 603  
Unsubscribe    |    View this email in your browser