NYHEDSBREV MARTS 2019

Tak for 2018, velkommen til 2019 og det kommende forår

Bestyrelsen takker for det gamle år og byder det nye år velkommen.

 

Året 2018 har budt på udfordringer og forandringer i foreningen.

Men der er ikke grund til at bruge plads på gentagelser fra beretningen, gennemgået på generalforsamlingen. Hvis man ønsker at lave lidt opfølgende læsning, så ligger det hele på hjemmesiden.

https://1do.dk/?page_id=932

 

Renoveringsprojektet med Hartvig Consult

 

Siden sidst har vi afsluttet etape 1 og dele af etape 2 er blevet udført, før tid, pga. fejl i planlægningen fra rådgivers side. Inden vi skal starte etape 2, med renovering af området der er udlagt til vejudlæg helt op til skel, skal sagen afklares mellem ejernes og foreningens advokater. Tegningerne for området kan findes på hjemmesiden under ”Om 1DO” ” 1DO i kort og tegninger” og ligger her i pdf format.

 

Ejerlauget

 

Efterisoleringen ser ud til af have en meget positiv virkning på vores forbrug af gas her hen over vinteren. Det er en god udvikling for økonomien Ejerlauget.

Ejerlauget har fundet at der er et behov for at lave en fuld renovering af varmerørene ved højhusene her i 1DO, da det er har de store brud har været.

For at kunne sikre forsyning af varme under projektet vil der blive lavet nye føringsveje for områdets varmerør. Dette skal bl.a. også sikre at vi skal grave/skære mindst mulig i den nye asfalt.

Tegninger over rørføringen vil følge, sammen med hvad det økonomisk vil betyde for betalingen til ejerlauget. Da ejerlauget ikke har nogle opsparing til nye rør, vil der blive optaget et lån for at dække udgiften. Udgiften til udskiftningen forventes at ligge på omkring 3 millioner som skal tilbage betales over 10 eller 20 år. Det vil give en lille stigning i det faste bidrag til ejerlauget.  Det regnes med at komme til at ligge mellem 60-110 kr. pr mdr. alt efter tilbage betalings perioden.

Men hvor meget der er tale om, ved vi først når arbejdet med udarbejdelse af projektet er færdigt og der kan komme priser tilbage på udbuddet.

 

Bestyrelsen ønsker alle en forsat god vinter/forår.

 

Bestyrelsen.

Learn More →
Grundejerforeningen 1DO Båstrup
c/o Dannevang 407, 3480 Fredensborg 
bestyrelsen1do@gmail.com
CVR nr: 34499918                                                                          Reg.nr.: 1551 (Danske Bank) 
Kontonr: 3544 224 603  
Unsubscribe    |    View this email in your browser