NYHEDSBREV 2018 - AUGUST

Rigtig velkommen hjem fra sommerferien, til alle.

Der er sket en del siden sidste omdelte nyhedsbrev. Og derfor er det en god ide at følge med på facebook eller foreningens hjemmeside. Da disse bliver opdateret løbende.

Man kan melde sig til på det elektroniske nyhedsbrev på denne side:

https://1do.dk/?page_id=89

Foreningens veje

Renoveringsprojektet med Hartvig Consult

Hartvig Consult og ML Kloak Aps. er gået i gang med at lægge sidste hånd på vejprojektet.

Og begynder på det sidste bump på torsdag, så der vil ikke kunne komme trafik igennem ved gavlen af Dannevang 403, fra torsdag morgen til mandag eftermiddag. Hvilket betyder at færdsel til og fra 413-431 ikke vil være muligt i perioden. Køretøjer skal derfor stå på P-pladsen, hvis de skal kunne benyttes i perioden.

Der vil ved alle lavtliggende indkørsler blive en kant ned mod fliser, da asfalten bliver hævet med ca. 2 cm. Alle ramper på bump bliver ca. 100 cm lange.

Beboerne i Dannevang 413- 449 vil skulle benytte gennemkørslen fra Kirkeleddet, når området for bumpet afspærres.

Pankas starter mandag morgen med asfaltarbejder og forventer og være færdig i løbet af ugen. Pankas opsætter skilte med info om hvor de kører.

Man kan holde sig opdateret på hjemmesiden, og oplysninger for vejprojektet vil blive lagt op på siden: https://1do.dk/?page_id=184

Foreningen

Grønne områder

Arbejdet for omlægning af stierne er bestilt og vi forventer at arbejdet bliver op startet snarest. Det betyder at der skal klargøres i området ved de 3 stier der skal omlægges denne gang. Den grønne gren vil stå for arbejdet med anlæg af stierne.

De ejer der har hæk ud til flise områderne skal sikre at hækken er klippet ind til skel.

Forkert maling af Facader

Husk at kun de beskrevne farver, på hjemmesiden, er tilladt. Den hvide farve er kun tilladt på døre, vinduerne og beton vinger.

Farvekort Klyngehuse

https://1do.dk/?page_id=267

Farvekort Rækkehuse

https://1do.dk/?page_id=259
Learn More →
Grundejerforeningen 1DO Båstrup
c/o Dannevang 407, 3480 Fredensborg 
bestyrelsen1do@gmail.com
CVR nr: 34499918                                                                          Reg.nr.: 1551 (Danske Bank) 
Kontonr: 3544 224 603  
Unsubscribe    |    View this email in your browser