NYHEDSBREV Årsskiftet 2017-2018

 

Håber alle er kommet godt ind i et nytår

God ”bag jul”

Meget er sket siden sidste omdelte nyhedsbrev. Og derfor er det en god ide at følge med på facebook eller foreningens hjemmeside. Da disse bliver opdateret løbende.

Håber alle har nydt de flotte juletræer der er sat op i foreningen. Og vi kan se at næsten alle har får ryddet området op efter slagmarken nytårs aften. Husk der er ikke andre en Jer selv til at gøre det.

 

Foreningens veje

Renoveringsprojektet med Hartvig Consult

Hartvig Consult og ML Kloak Aps. har haft problemer med at få projektet på skinner. Og det er gået ud over færdiggørelsen af det planlagte arbejde og har givet en langt større forsinkelse end hvad vi have forventet. Det har bl.a. betydet at de bump der skulle anlægges ikke har, kunne gøres færdig og derfor fremstår halvfærdig. Som forening beklager vi selvfølgelig dette, men opgaven er lagt ud til Hartvig og de har ikke kunne sikre opgaven blev færdig i 2017.

 

Dette skyldes tildeles at ejerlaugets søgning efter utætheder og grave opgaver strakte sig langt ind i den periode der skulle have været lavet veje i. Derfor endte det op i at vi ikke kunne få lagt asfalt på vejene i 2017. Og først får det lavet her i 2018.

 

Det betyder også at området ikke fremstår som det skal. Der ligger stadig rester af materialer der skal bruges til sidste del af opgaven. Dette bliver ikke fjernet da det er vores og derfor skal opbevares hos os. Og vi har ikke andre steder end de p-pladser der er taget lige nu.

 

På grund af de forsinkelser der er opstået, i projektet, er der behov for at man køre forsigtigt i området, for at undgå skader på bilerne, da området stadig er under omlægning.

 

Vi har bedt om at områderne skal være fuldt farbare frem til at der kommer asfalt. Dette er for at gøre det letter for alle at færdes i området, men det fraholder ingen fra at udvise forsigtighed når man færdes i området. Det være sig såvel i et køretøj som på cykel eller til bens. Du skal som bruger og beboere udvise agtpågivenhed både for dig selv som for andre.

Vi ved godt at det er meget frustrerende at det er som det er, men heller at de dårlige områder er åbne og farbare, end at vi lukker af for trafikken. Så kør efter forholdende og sænk farten.

 

Vi er også blev bedt om at sige at truende adfærd over for arbejderne ikke er til gavn for nogle og at denne opførelse ikke er til nogen form for hjælp, tværdig mod.

Jeg har på foreningen vejene været ude og beklage beboernes opførelse over for arbejderne og har lovet at alle klager over ting vedrørende projektet vil blive sendt via bestyrelsen til Hartvig og ikke forgå uden på vejen. De laver kun det de har fået besked på.

Når vi kender datoen for afslutningen af arbejdet, vil det blive meldt ud til alle.    

 

Man kan holde sig opdateret på hjemmesiden, og oplysninger for vejprojektet vil blive lagt op på siden: http://www.1do.dk/?id=98&c=Vej-projekt-m.m.

Foreningen

Grønne områder

Det er besluttet i bestyrelsen at opsige aftalen med GrønVækst og tegne en aftale med et lokalt firma. De første forespørgsler har vist sig at være positive. Og grønt udvalget med HP og Christian har lovet at de arbejder videre med at skaffe et nyt firma til opgaven.

De ser også på hvordan beslutningerne fra generalforsamlingen kan føres ud i livet, når foråret melder sig. Så vi kan få den del på plads også. Der er mere om hvad det er på hjemmesiden.

Legepladser

Den nye legeplads til Klyngehusene er modtaget og er sat i hi vinteren over. Vi kommer nok til at planlægge en ekstra havedag for at få den sat op.

Ejerlauget

Efterisoleringen

Den er nu vel overstået og nu er det bare at afvente og se om det får en mærkbar forskel i varme forbruget for alle.

Lækage på varmerør

Der er nu lukket alle huller på ejerlaugets varmerør. Og der er ikke mere vandspild i centralen. Opgaven med at finde hullerne og lukke dem tog dog langt længer tid end nogle have drømt om og er en direkte oversag til udskydelse af færdiggørelsen af vejprojektet.

Ordensregler

Vi skal endnu en gang gøre opmærksom på at husdyr ikke må være til gene for de øvrige beboere. Man skal derfor som ejer vide at man har en forpligtigelse over for de øvrige beboere.  Det betyder også at man ikke må lufte hund ved bare at åbne døren og lade den selv finde et sted at ligge sine efterladenskaber.

Det må være muligt for alle hunde og katte ejer at føle et ansvar, for deres dyr og andre medejer i bebyggelsen, nok til at man forstår at vi andre gerne vil være foruden disse efterladenskaber i græsset, i haven, carporten, legepladsen og mange andre steder.

Gør som flertallet af de andre dyrejer, ryd op efter dit dyr og hold styr på det/dem.

Det er også ejernes forpligtigelse at sørge for at parkeret biler ikke bare smides allevegne i bebyggelsen, men af disse parkeret på de anviste områder. Flere biler er gennem den sidste tid blevet parkeret så de hindre udsyn når der køres ud af bebyggelsen.

Husk at dette er et børnevenligt område og at der max må køres med 15 km i timen.

MVH

Bestyrelsen.

Learn More →
Grundejerforeningen 1DO Båstrup
c/o Dannevang 407, 3480 Fredensborg 
bestyrelsen1do@gmail.com
CVR nr: 34499918                                                                          Reg.nr.: 1551 (Danske Bank) 
Kontonr: 3544 224 603  
Unsubscribe    |    View this email in your browser