NYHEDSBREV NOVEMBER 2017

Opdatering på generalforsamlingen
og vejprojektet m.m

 

Opgravninger omkring fjernvarmerør

Der er en hel del opgravninger omkring ejerlaugets fjernvarmerør, dette skyldes at der forsat er et uventes tab af fjernvarmevand på ca 700 liter om dagen. 
Det har ikke været muligt at finde de sidste brud på vores varmerør og derfor afventer vi at de bliver koldere så der kan laves termiske optagelser, for at finde de sidste huller.
Vi vil derfor gerne bede alle om at være opmærksom på om der er uforklarligt varmt i Jeres bolig eller om der dannes mere fugt i boligen. Det kan nemlig være tegn på at der er defekte rør under boligen.

Hvis det er tilfældet bedes I henvende Jer på foreningens mail, så får vi ejerlauget ud og se på det.

Vejprojektet
Så er der gang i arbejdet med de nye bump og det betyder at det bliver lidt trangt med pladsen mens det står på. Men vi får noget godt ud af det i sidste ende. Så alle bedes bære over med at det roder rundt omkring. Jeg beklager også at vi ikke har kunne varsle lukningen af indkørslen i Kirkeleddet. Jeg har påtalt den manglende varsling over for rådgiveren, så vi måske kan undgå det næste gang de må lukke indkørsel til et helt område. Vi skulle gerne undgå at nogle strander bag afskærmningen.
Området ved de gamle chikaner er nu kørebane og skal sikre et beder udsyn og er derfor ikke til parkering. Derfor henvises køretøjer der ikke kan parker på og indenfor egen paracel, at de stilles på en af de anlagte parkeringsområder. Der skal ikke holde biler ved, på eller ved opkørsels områderne ved de nye bump. Dette gælder også ejer der kommer hjem med firma biler.

Generalforsamlingen

Vi afventer stadig det endelige referat fra generalforsamlingen, når det forligger bliver det lagt op på hjemmesiden. Men ellers kan sige om det at beretningen fra foreningen og ejerlauget blev gennemført i god ro og orden. Økonomien blev gennemgået, og vi beklager at regnskabet ikke kunne forligge færdigt før end det skulle forligge på mødet. Afstemningerne omkring medlemmer til bestyrelsen blev gennemføre, dog med visse ureglmæssigheder. Hvilket også har medført klager over gennemførelsen af generalforsamlingen og afstemningerne.
Det blev behandlet en del indkommende forslag. hvilken der blev besluttet og hvad de omhandler kan findes på hjemmesiden. (http://1do.dk/?page_id=574)

MVH

Bestyrelsen.

Learn More →
Grundejerforeningen 1DO Båstrup
c/o Dannevang 407, 3480 Fredensborg 
bestyrelsen1do@gmail.com
CVR nr: 34499918                                                                          Reg.nr.: 1551 (Danske Bank) 
Kontonr: 3544 224 603  
Unsubscribe    |    View this email in your browser