Day: 11. oktober 2020

Information op til generalforsamling

Bestyrelsen finder det nødvendigt at informere ejerne om et fremsendt omkostningskrav i forbindelse med den afholdte skelforretning    Mandag den 22. juni 2020 kl. 14.00.   Kravet om omkostning dækning er blevet fremsat ved en efterfølgende hegnssynsforretning afhold.  Mandag den 21. september 2020 kl. 14.00  I forbindelse med et fremsat forslag, om opførelsen af en overdækket terrasse, […]

Læs mere