Day: 6. oktober 2020

1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkaldelser herved til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen   Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 19.00  Hvor Generalforsamlingen afholdes vides ikke endnu.   Materiale til generalforsamlingen bliver offentliggjort umiddelbart inden generalforsamlingen på foreningens hjemmeside www.1do.dk. Dette menu punkt indeholder bilag med budget og regnskab. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 7 skal være bestyrelsen i hænde senest d. […]

Læs mere