Måned: oktober 2020

2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 19.00 – 21.30  Generalforsamlingen afholdes på Asminderød Kro. Materiale til generalforsamlingen bliver offentliggjort umiddelbart inden generalforsamlingen på foreningens hjemmeside www.1do.dk. Generalforsamlingens menupunkt indeholder Formands beretningen og bilag med budget og regnskab. Under henvisning til vedtægternes § 10 er det muligt at møde med fuldmagt, men det skal påpeges, at der kun […]

Læs mere

Generalforsamling 2020 – skelsagen

Der er omdelt en skrivelse til alle i foreningen fra d349-355. I denne skrivelse fremgår der beskyldninger som ikke kan stå hen uden yderligere dokumentation.Derfor er dokumenter, e-mail, tegninger og lovtekster nu lagt på siden. Fra det fremlagte kan man så selv danne sige et overblik af sagen. Sagen er tidligere behandlet: Generalforsamling 2020

Læs mere

Information op til generalforsamling

Bestyrelsen finder det nødvendigt at informere ejerne om et fremsendt omkostningskrav i forbindelse med den afholdte skelforretning    Mandag den 22. juni 2020 kl. 14.00.   Kravet om omkostning dækning er blevet fremsat ved en efterfølgende hegnssynsforretning afhold.  Mandag den 21. september 2020 kl. 14.00  I forbindelse med et fremsat forslag, om opførelsen af en overdækket terrasse, […]

Læs mere

1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkaldelser herved til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen   Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 19.00  Hvor Generalforsamlingen afholdes vides ikke endnu.   Materiale til generalforsamlingen bliver offentliggjort umiddelbart inden generalforsamlingen på foreningens hjemmeside www.1do.dk. Dette menu punkt indeholder bilag med budget og regnskab. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 7 skal være bestyrelsen i hænde senest d. […]

Læs mere