Måned: juni 2019

Beboerorientering – Udskiftning af fjernvarmerør i terræn

Denne beboerorientering er en særlig orientering til beboerne om det indledende grave arbejde ved dele af de berørte boligere, Dannevang 411, 413, 435 og 467 og Kirkeleddet 518, 536, 552 og 570. Der følger en mere fyldestgørende orientering til alle medio juni 2019. Grundejerforeningerne og Ejerlauget Båstrup Park har besluttet at foretage udskiftning af fjernvarmerør […]

Læs mere