GENERALFORSAMLING 2017

Generalforsamling 2017

Mandag den 23 Oktober 2017 i sognegården KL 19:00

Godkendt referat af generalforsamling oktober 2017
Indkaldelse: Indkaldelse general 23-10-2017 med forslag
Indkomne forslag 2017
Formandens beretning 2017
Regnskab 2016/17
Budgetoplæg 2017-18