Generalforsamlings beslutnings protokol

Generalforsamlings beslutnings protokol

Indholdet af godkendte forslag på generalforsamlingerne.

Godkendte forslag der ikke er behandlet færdigt af kommunen, men godkendt på generalforsamlingen:

 Halvtag mellem carport og hus, rækkehusene

Godkendte forslag der ikke er behandlet færdigt, men godkendt:

Lyskasse – rækkehuse Bestyrelsen må færdiggøre forslag til etablering af lystunnel i badeværelse og erstatning af den eksisterende lyskasse: For: 21

Imod: 0

Forslag vedtaget. 2014

Efterisolering af facade på 1ste sal på vejsiden og 1ste sal på have siden – rækkehuse: Da de fleste kommuner tillader udvidelse af facaden med optil 250 mm uden byggetilladelse, alt efter lokale bestemmelser. Derfor forslås det at vi efterisoler med 200 mm.  Dette får dog betydning for indtrykket af gavl enderne og vil betyde at altanvægge skal ændres til de nye mål. For: 15

Imod: 3

For/imod:7

Forslag vedtaget 2014

 

 

Godkendte forslag:

Ændring af betalingen til vedligehold Bestyrelsen forslår en forøgelse på 50,- kr pr mdr. til vedligehold. Det vil betyde en årlig forøgelse af betalingen til grundejerforeningen på 600,- kr. Forslag vedtaget 2015
Klargøre området til en ny legeplads ved klyngehusene Området kræver en sanering for at lave en mindre vedligehold krævende legeplads.

Dette er etape 1, derefter vil der blive udarbejdet et oplæg til ny indretning af pladsen

Forslag vedtaget 2015
Udskiftning af afgrænsning på den store legeplads Udskiftning af afgrænsning på den store legeplads Forslag vedtaget 2015
Renovering af kloaker, som følge af tv inspektionen Bestyrelsen forslår at der taget midler fra driften til at udføre den nødvendige udbedring af de i rapporten listet kritiske områder Forslag vedtaget 2015
Renovering af Brønde, oprettelse af kantsten og udbedring af parkerings areal Bestyrelsen forslår at der tages hul på renoveringen af veje.  Etape 1. foråret 2017

Anbefalingen er at udbedre Brøndringe og brønddæksler, rendestensbrønde med rist.

Forslag vedtaget 2015
Renovering af asfalt områder Bestyrelsen forslår at der tages hul på renoveringen af veje.  Etape 1. efteråret 2017, næste budget år.

Anbefalingen er at udbedre af asfalt områderne påbegyndes. Ny levetid 17-20 år

Forslag vedtaget 2015
Renovering af flise belagt vej arealer Bestyrelsen forslår at der tages beslutning om renoveringen af flise belagt vej arealer. Etape 2. om ca 4 år.
Da vejfonden ikke indeholder midler nok til denne del af opgaven.
Forslag vedtaget 2015
Udskiftning af hoveddør Ændring af udformning af hoveddør Forslag vedtaget 2012
Udvidelse af Parkeringspladser Etablering af 3 parkeringspladser ved 411 og 427-431 Forslag vedtaget 2012