Kontakt

Bestyrelsen har følgende sammensætning
Bestyrelsen : bestyrelsen1do@gmail.com

Formand; Peter Bøgebjerg, Dannevang 407
– Ejerlaug
– Grønne Områder
– Bygninger og kloak
 – Vej projekt
Næstformand; Hans Peter Bork (HP), Dannevang 309
– Snerydning
– Ejerlaugs repræsentant
 
Kasserer; Michael Eiland, Dannevang 423
 
Bestyrelsesmedlem; Flyttet – Morten L. Hansen, Dannevang 331
 
Bestyrelsesmedlem; Iben Herskind Olsen, Dannevang 405
 
Suppleanter; Annemettte Barsøe, Dannevang 337